บ้านห้วยห้อม

รางวัลหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงเกษตรยอดเยี่ยม อันดับที่ 1

ชุมชนท่องเที่ยวบ้านห้วยห้อม

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

กาแฟและผ้าทอขนแกะ มรดกทางปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นตามวิถีชีวิตความเป็นอยู่อันเรียบง่าย
ของชาวปกาเกอะญอบ้านห้วยห้อม หนึ่งในหมู่บ้านของเขตรับผิดชอบของศูนย์พัฒนาโครงการหลวง แม่ลาน้อย ที่นำเอาวิถีเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้สร้างผลผลิตสู่กำไร กลายเป็นผลิตภัณฑ์ระดับโอทอป 5 ดาว และนวัตกรรมชุมชนที่ไม่อาจหาที่ใดเปรียบได้ของผ้าทอขนแกะ สินค้าขึ้นทะเบียน GI แห่งท้องถิ่น เกิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่สามารถเรียนรู้กระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบของกาแฟห้วยห้อม ชมการเลี้ยงแกะตามภูมิปัญญาชาวบ้าน และกระบวนการทำผ้าทอขนแกะ หนึ่งเดียวในประเทศไทย ท่ามกลางธรรมชาติอากาศบริสุทธิ์ที่ล้อมรอบด้วยหุบเขา

Agro-Tourism-ชุมชนท่องเที่ยวบ้านห้วยห้อม-จังหวัดแม่ฮ่องสอน-01
Agro-Tourism-ชุมชนท่องเที่ยวบ้านห้วยห้อม-จังหวัดแม่ฮ่องสอน-19
Agro-Tourism-ชุมชนท่องเที่ยวบ้านห้วยห้อม-จังหวัดแม่ฮ่องสอน-28
DCIM100MEDIADJI_0165.JPG

ไฮไลต์

  • ชมฟาร์มแกะ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
  • ชมการทอผ้าขนแกะ และผ้าทอขนแกะผสมฝ้ายที่ย้อมสีจากธรรมชาติ
  • นอนโฮมสเตย์ สัมผัสความงดงามของนาข้าวขั้นบันได
  • ชมไร่กาแฟอาราบิกา ปลูกแบบออร์แกนิกฟาร์ม พร้อมชิมกาแฟสดห้วยห้อมรสชาติติดอันดับโลก
  • ชมและชิมเสาวรสจากสวนของเกษตรกร
  • ชมการเลี้ยงหมูดำตามวิถีชีวิตบ้านห้วยห้อม
  • เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชน ผ้าขนแกะ ผ้าฝ้ายพื้นเมืองทอผสมกับขนแกะ และเครื่องเงินแท้บ้านละอูบ

โปรแกรมท่องเที่ยว 3 วัน 2 คืน

ราคา 600บาท/ท่าน (ขั้นต่ำ 2 ท่าน ราคาไม่รวมค่าเดินทาง)

วันที่หนึ่ง
ช่วงบ่าย เดินทางถึงบ้านห้วยห้อม
ช่วงเย็น รับประทานอาหารเย็น และพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สอง
ช่วงเช้า รับประทานอาหารเช้า พร้อมกาแฟห้วยห้อม
ฟังคำบรรยายเกี่ยวกับประวัติหมู่บ้าน โฮมสเตย์ กาแฟห้วยห้อม และผ้าทอขนแกะ
ชมอนุสรณ์สถาน สวนกาแฟ ชมวิวสวยงามของนาขั้นบันได
ชมการเลี้ยงแกะ และให้อาหารแกะ
ช่วงกลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน
ช่วงบ่าย เรียนรู้การทอผ้าจากขนแกะ
เยี่ยมชมการบดกาแฟและแพ็กกาแฟ
ช่วงเย็น ชมพระอาทิตย์ตกดิน
รับประทานอาหารเย็น
วันที่สาม
ช่วงเช้า รับประทานอาหารเช้า
ชมผลิตภัณฑ์เครื่องเงินของหมู่บ้านละอูบ
ชมนาขั้นบันได พร้อมชมศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ลาน้อย
ช่วงกลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน
ช่วงบ่าย เดินทางกลับกรุงเทพฯ

อาหารในชุมชน

  • ข้าวเบอะ
  • น้ำพริกถั่วเน่า
  • ผัดยอดฟักแม้วใส่น้ำมันหอย
Agro-Tourism-ชุมชนท่องเที่ยวบ้านห้วยห้อม-จังหวัดแม่ฮ่องสอน-48
Agro-Tourism-ชุมชนท่องเที่ยวบ้านห้วยห้อม-จังหวัดแม่ฮ่องสอน-24

สินค้า/ของที่ระลึกในชุมชน

ผ้าพันคอฝ้ายผสมขนแกะ, กาแฟอาราบิก้า บ้านห้วยห้อม

Agro-Tourism-ชุมชนท่องเที่ยวบ้านห้วยห้อม-จังหวัดแม่ฮ่องสอน-03
Agro-Tourism-ชุมชนท่องเที่ยวบ้านห้วยห้อม-จังหวัดแม่ฮ่องสอน-42

ผู้นำชุมชน

Agro-Tourism-ชุมชนท่องเที่ยวบ้านห้วยห้อม-จังหวัดแม่ฮ่องสอน-คุณมะลิวัลย์

นางมะลิวัลย์ นักรบไพร
โทร : 08-9555-3900

ผู้ประสานงานชุมชน

Agro-Tourism-ชุมชนท่องเที่ยวบ้านห้วยห้อม-จังหวัดแม่ฮ่องสอน-คุณอังคณา

นางสาวอังคณา นักรบไพร
โทร : 09-5448-2350

การเดินทางมาชุมชน

ที่อยู่ชุมชน : หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยห้อม อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58120
Facebook : บ้านห้วยห้อม Huay Hom

เดินทางจากสนามบินเชียงใหม่ ถึงชุมชนระยะทาง 250 กิโลเมตร
ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit sed.

Follow us on