บ้านหนองส่าน

รางวัลหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงเกษตรยอดเยี่ยม อันดับที่ 3

ชุมชนท่องเที่ยวบ้านหนองส่าน

จังหวัดสกลนคร

ชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตร ที่เหมาะแก่การเรียนรู้การทำเกษตรกรรมแบบผสมผสานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเรียนรู้วัฒนธรรมชุมชนที่ควรค่าต่อการได้มาสัมผัส ทั้งวิถีการดำนาและผ้าคราม ประตูสู่การทำความเข้าใจความอุดมสมบูรณ์ในแบบฉบับของแผ่นดินอีสาน ณ หมู่บ้านเคียงคู่ทิวเขาภูพาน ที่คงความเรียบง่าย และดั้งเดิม แต่นำพาคุณไปพบคุณค่าสำคัญของการใช้ชีวิต ไปนาดูควาย ชมต้นฝ้าย แลต้นคราม สัมผัสวิถีชีวิตชนบท สะท้อนภาพนิยามแห่งชุมชนบ้านหนองส่านที่ว่า…ภูผา ผืนนา ป่าล้อม ย้อมคราม ได้อย่างชัดเจน

Agro-Tourism-ชุมชนท่องเที่ยวบ้านหนองส่าน-จังหวัดสกลนคร-10
Agro-Tourism-ชุมชนท่องเที่ยวบ้านหนองส่าน-จังหวัดสกลนคร-03
Agro-Tourism-ชุมชนท่องเที่ยวบ้านหนองส่าน-จังหวัดสกลนคร-12
Agro-Tourism-ชุมชนท่องเที่ยวบ้านหนองส่าน-จังหวัดสกลนคร-27

ไฮไลต์

  • เวิร์กชอปย้อมผ้าคราม มัดย้อมด้วยการก่อหม้อคราม
  • ลงนาร่วมกิจกรรมทั้งดำนา เกี่ยวข้าว นวดข้าว
  • นั่งรถอีแต๊กชมท้องทุ่ง ทำกิจกรรมเก็บไข่ เก็บมันญี่ปุ่น ชิมอาหารถิ่นจากวัตถุดิบพื้นบ้าน
  • เดินเล่นศึกษาธรรมชาติที่น้ำตกวังป่าเจียง
  • ชมแปลงเกษตรผสมผสาน ทำกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตรตามฤดูกาล
  • ทำบายศรีประจำตัว เพื่อไปทำบุญ
  • เรียนรู้วิถีไทบ้านภูพาน ทดลองทำธุงอีสาน และตุ้มหูธุงเป็นเครื่องประดับ

โปรแกรมท่องเที่ยว 2 วัน 1 คืน

ราคา 3,000 บาท/ท่าน (ขั้นต่ำ 4 ท่าน ราคาไม่รวมค่าเดินทาง)

วันที่หนึ่ง
ช่วงเช้า นั่งรถอีแต๊กไปยังบ้านสวนเสือพลอย ทำกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรตามฤดูกาล และชมแปลงเกษตรผสมผสาน
ช่วงกลางวัน ร่วมทำอาหารท้องถิ่นพร้อมรับประทานอาหาร
ช่วงบ่าย ทำธุงอีสาน และทำตุ้มหูธุง
วันที่สอง
ช่วงเช้า นั่งรถอีแต๊กเดินทางไปโสมนัสฟาร์ม เพื่อดำนา และทำ Local Food โดยใช้ผักออร์แกนิก
ช่วงกลางวัน รับประทานทานอาหารกลางวัน วิวทุ่งนาสีเขียว
ช่วงบ่าย เวิร์กชอปผ้าย้อมคราม
เดินทางกลับกรุงเทพฯ

อาหารในชุมชน

  • แกงหวาย
  • ไก่ดำต้มใบชะม่วง
  • แจ่วเขียว กับหน่อไม้ต้ม
Agro-Tourism-ชุมชนท่องเที่ยวบ้านหนองส่าน-จังหวัดสกลนคร-37
Agro-Tourism-ชุมชนท่องเที่ยวบ้านหนองส่าน-จังหวัดสกลนคร-อาหาร1.jpg

สินค้า/ของที่ระลึกในชุมชน

ECO SET KIT ช้อนส้อมจากไม้ไผ่, เสื้อคลุมผ้าย้อมคราม, เส้นฝ้ายย้อมสีธรรมชาติจากบ้านหนองส่าน

Agro-Tourism-ชุมชนท่องเที่ยวบ้านหนองส่าน-จังหวัดสกลนคร-ของที่ระลึก1
Agro-Tourism-ชุมชนท่องเที่ยวบ้านหนองส่าน-จังหวัดสกลนคร-ของที่ระลึก2
Agro-Tourism-ชุมชนท่องเที่ยวบ้านหนองส่าน-จังหวัดสกลนคร-06

ผู้นำชุมชน

Agro-Tourism-ชุมชนท่องเที่ยวบ้านหนองส่าน-จังหวัดสกลนคร-ผู้นำชุมชน-พรพิมล มิ่งมิตรมี

นางสาวพรพิมล มิ่งมิตรมี
โทร : 06-2428-2247

การเดินทางมาชุมชน

ที่อยู่ชุมชน : 28 หมู่ที่ 11 ตำบลโคกภู อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร 47180
Facebook : CBT Ban Nongsan ชุมชนท่องเที่ยวบ้านหนองส่าน

เดินทางจากสนามบินสกลนคร ถึงชุมชนระยะทาง 48 กิโลเมตร
ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit sed.

Follow us on