บ้านเชียง

รางวัลหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ยอดเยี่ยม อันดับที่ 1

ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบ้านเชียง

จังหวัดอุดรธานี

ตามรอยดินดำอารยธรรมบ้านเชียงในหมู่บ้านแห่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม แหล่งโบราณคดีก่อนประวัติศาสตร์ ชมวิถีชีวิตชาวไทพวนที่นำภาชนะดินเผาเขียนสีลายเชือกทาบมาต่อยอดสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์สินค้าของที่ระลึกภาชนะดินเผาลายเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์บ้านเชียง จ.อุดรธานี รูปแบบต่าง ๆ และกิจกรรมการท่องเที่ยวเสริมสร้างการเรียนรู้ถ่ายทอดโดยปราชญ์วัฒนธรรม นำเอาอัตลักษณ์ชุมชนมาพัฒนาสร้างสรรค์สู่สากล เป็นโปรแกรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่เต็มไปด้วยเสน่ห์

Creative-Experience-ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบ้านเชียง-จังหวัดอุดรธานี-41
Creative-Experience-ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบ้านเชียง-จังหวัดอุดรธานี-44
Creative-Experience-ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบ้านเชียง-จังหวัดอุดรธานี-31
Creative-Experience-ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบ้านเชียง-จังหวัดอุดรธานี-06

ไฮไลต์

  • ชมวิถีชีวิตหัตถศิลป์และภูมิปัญญาชาวบ้านเชียง
  • เวิร์กชอปปั้นภาชนะดินเผาลายเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์
  • เรียนรู้การทำผ้าฝ้ายย้อมคราม
  • เครื่องจักสานศิลปะของชาวไทพวน โคลนคราม
  • ชมแหล่งโบราณสถาน ตามรอยดินดำอารยธรรมบ้านเชียง
  • เดินเล่นตลาดวัฒนธรรม
  • นอนโฮมสเตย์ สัมผัสกิจกรรมลานวัฒนธรรม การทำพาขวัญ ชิมอาหารพาแลงชุมชนไทพวน

โปรแกรมท่องเที่ยว 2 วัน 1 คืน

ราคา 1,600 บาท/ท่าน (ขั้นต่ำ 20 ท่าน ราคาไม่รวมค่าเดินทาง)

วันที่หนึ่ง
ช่วงสาย ต้อนรับนักท่องเที่ยว และชมวิดีทัศน์เกี่ยวกับชุมชน
ช่วงเที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน เมนูซ้วนเส้น และข้าวผัดข่าแจ่วหอมหวาน
ช่วงบ่าย ขึ้นรถรางตามรอยดินดำอารยธรรมบ้านเชียง จักสาน โคลนคราม ข่าเขียว
ชมผลิตภัณฑ์ผ้าทอย้อมสีธรรมชาติลายภูมิปัญญาบ้านเชียง
ชมเส้นทางหลุมขุดค้นโบราณวัตถุและ “บ้านไทพวนรับเสด็จ”
ชมการสาธิต และปั้นภาชนะดินเผาลายเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์บ้านเชียง
ชอปของฝาก ณ ถนนคนเดิน ถนนสายวัฒนธรรม
ช่วงเย็น กิจกรรมลานวัฒนธรรม อาหารพาแลง ศิลปะวัฒนธรรมชุมชนไทพวนบ้านเชียง
วันที่สอง
ช่วงเช้า ทำบุญตักบาตรข้าวเหนียว
ช่วงสาย เดินทางกลับกรุงเทพฯ

อาหารในชุมชน

  • ไก่ต้มใส่ยอดมะขามอ่อน
  • ข้าวผัดข่าแจ่วหอมหวานบ้านเชียง
  • ซ้วนเส้น
Creative-Experience-ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบ้านเชียง-จังหวัดอุดรธานี-21
Creative-Experience-ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบ้านเชียง-จังหวัดอุดรธานี-ซ้วนเส้น

สินค้า/ของที่ระลึกในชุมชน

เสื้อผ้ามัดหมี่ย้อมคราม, ชุดกาแฟลายบ้านเชียง, เครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียง

Creative-Experience-ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบ้านเชียง-จังหวัดอุดรธานี-43
Creative-Experience-ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบ้านเชียง-จังหวัดอุดรธานี-20
Creative-Experience-ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบ้านเชียง-จังหวัดอุดรธานี-02

ผู้นำชุมชน

Creative-Experience-ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบ้านเชียง-จังหวัดอุดรธานี-ผู็นำชุมชน

นายชุมพร สุทธิบุญ
โทร : 08-1485-1864

การเดินทางมาชุมชน

ที่อยู่ชุมชน : 33 หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 41320
Facebook : โฮมสเตย์เชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมบ้านเชียง

เดินทางจากสนามบินอุดรธานี ถึงชุมชนระยะทาง 56 กิโลเมตร
ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit sed.

Follow us on