หาดส้มแป้น

รางวัลหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ยอดเยี่ยม อันดับที่ 3

กลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านหาดส้มแป้น

จังหวัดระนอง

ชุมชนร่อนแร่ แมกไม้ สายธาร หุบเขา และหมอกหนา…เสน่ห์แห่งวิถีชาวบ้านหาดส้มแป้น ชุมชนที่มีชื่อเสียงด้านการทำเหมืองแร่มากว่า 100 ปี สู่การสร้างสรรค์ประสบการณ์ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่านกิจกรรมการร่อนแร่ ทำขนมไทย รวมถึงศิลปะการแสดงระบำร่อนแร่ วัฒนธรรมท้องถิ่นที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ จนเป็นเส้นทางท่องเที่ยวที่บอกเล่าเรื่องราวของคนร่อนแร่ชาวระนองในอดีตได้อย่างแจ่มชัด เช่นเดียวกับการต่อยอดนำเอาแร่ดีบุก และแร่ดินขาวที่มีคุณภาพดีที่สุดในประเทศไทยมาทำเป็นผลิตภัณฑ์เซรามิกแร่ดินขาวในรูปแบบของที่ระลึกต่าง ๆ และเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้ทดลองทำชิ้นงานเซรามิกฝีมือตัวเอง

Creative-Experience-กลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านหาดส้มแป้น-จังหวัดระนอง-26
Creative-Experience-กลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านหาดส้มแป้น-จังหวัดระนอง-22
Creative-Experience-กลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านหาดส้มแป้น-จังหวัดระนอง-21
Creative-Experience-กลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านหาดส้มแป้น-จังหวัดระนอง-31

ไฮไลต์

  • นั่งรถสองแถวไม้โบราณ ย้อนรอยเมืองนายเหมืองเก่า ชมสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติรอบชุมชน
  • เรียนรู้วิถีการร่อนแร่ตามภูมิปัญญา
  • เวิร์กชอปการทำเซรามิก
  • เรียนรู้การทำสบู่น้ำแร่สมุนไพร
  • ทำไข่เค็มน้ำแร่ดินขาว
  • เลือกซื้อเซรามิกแร่ดินขาวผลิตภัณฑ์จากชุมชน

โปรแกรมท่องเที่ยว 2 วัน 1 คืน

ราคาแพ็กเกจ 1,390 บาท/ท่าน (ขั้นต่ำ 5 ท่าน ราคาไม่รวมค่าที่พักและค่าเดินทาง)

วันที่หนึ่ง
ช่วงเช้า ต้อนรับนักท่องเที่ยว เล่าเรื่องราวของบ้านหาดส้มแป้นที่มีชื่อเสียงด้านการทำเหมืองแร่มากว่า 100 ปี
นมัสการพระบรมสารีริกธาตุ สักการะหลวงพ่อท่านคล้าย อดีตเจ้าอาวาสวัดหาดส้มแป้น
นั่งรถสองแถวไม้โบราณ ย้อนรอยเมืองนายเหมืองเก่า และรับประทานอาหารว่างจากขนมพื้นบ้าน
เยี่ยมชม “ระนองแคนย่อน” ชมทิวทัศน์ที่มีความสวยงาม
ช่วงกลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน และของหวาน ลอดช่องสมุนไพรของหวานขึ้นชื่อของบ้านหาดส้มแป้น พร้อมชมการแสดงพื้นบ้านระบำร่อนแร่ ที่ “ศูนย์ส่งเสริมอาชีพชุมชนตำบลหาดส้มแป้น”
ช่วงบ่าย ชมการสาธิตและทดลองทำผลิตภัณฑ์ชุมชนจากแร่ดินขาว เป็นเซรามิกบ้านหาดส้มแป้น
เลือกซื้อของฝาก ของที่ระลึกจากบ้านหาดส้มแป้น
เรียนรู้วิถีการร่อนแร่ดีบุกที่ “ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาการร่อนแร่”
เยี่ยมชม “โรงรับซื้อแร่” ชมวิธีการคัดแยกแร่ ตรวจสอบคุณภาพด้วยระบบมือ และการเตรียมแร่ก่อนนำส่งโรงถลุง
แช่น้ำแร่ร้อน ณ ธาริน ฮอทสปริง ระนอง (รับประทานไข่ออนเซ็นเป็นอาหารว่าง)
วันที่สอง
ช่วงเช้า เยี่ยมชมบ้านเทียนสือ และขอพรจากท่านเทียนสือ อดีตพระคลังของเจ้าเมืองระนอง
เดินทางกลับกรุงเทพฯ

อาหารในชุมชน

  • หมูค้อง
  • หมูสามชั้นคั่วปลาเค็ม
  • ลอดช่องสมุนไพร
Creative-Experience-กลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านหาดส้มแป้น-จังหวัดระนอง-09
Creative-Experience-กลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านหาดส้มแป้น-จังหวัดระนอง-42

สินค้า/ของที่ระลึกในชุมชน

เซรามิกบ้านหาดส้มแป้น, มุกแท้เมืองระนอง

Creative-Experience-กลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านหาดส้มแป้น-จังหวัดระนอง-15
Creative-Experience-กลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านหาดส้มแป้น-จังหวัดระนอง-12
Creative-Experience-กลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านหาดส้มแป้น-จังหวัดระนอง-14

ผู้นำชุมชน

Creative-Experience-กลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านหาดส้มแป้น-จังหวัดระนอง-สุรีย์พร

นางสาวสุรีย์พร สรรพกุล
โทร : 08-0040-2425, 08-7284-3479

การเดินทางมาชุมชน

ที่อยู่ชุมชน : หมู่ที่ 2 ตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000
Facebook : บ้านหาดส้มแป้น BaanHatsompaen

เดินทางจากสนามบินระนอง ถึงชุมชนระยะทาง 33 กิโลเมตร
ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 30 นาที

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit sed.

Follow us on