บ้านริมคลอง

รางวัลหมู่บ้านท่องเที่ยวสำหรับจัดกิจกรรมทีมบิวดิ้ง/เอาท์ติ้ง
กลุ่มตลาดองค์กรยอดเยี่ยม

(Best for Company Outing)

Best-for-Company-Outing-1

อันดับที่ 1

ชุมชนบ้านริมคลองโฮมสเตย์

จังหวัดสมุทรสงคราม

Best-for-Company-Outing-2

อันดับที่ 2

Best-for-Company-Outing-3

อันดับที่ 3

ชุมชนตะเคียนเตี้ย

จังหวัดชลบุรี

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit sed.

Follow us on