บ้านถ้ำเสือ

รางวัลหมู่บ้านท่องเที่ยวสำหรับจัดกิจกรรมเอาท์ติ้งยอดเยี่ยม อันดับที่ 2

ชุมชนบ้านถ้ำเสือโฮมสเตย์

จังหวัดเพชรบุรี

ร่มเงาของต้นจามจุรีใหญ่ชายน้ำในชุมชนบ้านป่าที่เงียบสงบ ริมแม่น้ำเพชรบุรีของชุมชนเล็ก ๆ ที่ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ ต้นไม้ และสายน้ำเพชรบุรี ในอำเภอแก่งกระจาน ที่นี่เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรอินทรีย์ ฐานเรียนรู้เศรษฐกิจและโฮมสเตย์ไว้บริการ มีกิจกรรมการเรียนรู้มากมาย ผ่านรูปแบบกิจกรรมเชิงอนุรักษ์ รักษาผืนป่า ปั้นกระสุนเมล็ดพันธุ์ โดยมีต้นไม้เป็นศูนย์กลาง ภายใต้จุดเริ่มต้นมาจากโครงการธนาคารต้นไม้ ซึ่งเป็นตัวเชื่อมโยงสิ่งมีชีวิตกับผู้คนในชุมชนและความรับผิดชอบโดยสังคม ในการช่วยกันดูแลอนุรักษ์ป่าธรรมชาติผืนนี้ไว้ และปลูกฝังการรักษาสิ่งแวดล้อมให้ผู้คนในชุมชนไปในตัว จนทำให้การปลูกต้นไม้เปรียบได้กับการฝากธนาคารเพื่อความมั่นคงแห่งอนาคต

Company-Outing-ชุมชนบ้านถ้ำเสือโฮมสเตย์-จังหวัดเพชรบุรี-11
Company-Outing-ชุมชนบ้านถ้ำเสือโฮมสเตย์-จังหวัดเพชรบุรี-41
Company-Outing-ชุมชนบ้านถ้ำเสือโฮมสเตย์-จังหวัดเพชรบุรี-60
Company-Outing-ชุมชนบ้านถ้ำเสือโฮมสเตย์-จังหวัดเพชรบุรี-55

ไฮไลต์

  • ล่องแพไม้ไผ่เล่นน้ำเพชร
  • ยิงกระสุนเมล็ดพันธุ์ปลูกป่าธนาคารต้นไม้
  • ฐานกิจกรรมเรียนรู้ถ่านไม้ ไข่เค็มใบเตยและทองม้วนตาลโตนด
  • กิจกรรมปั้นลูกกระสุนเมล็ดพันธุ์ต้นไม้สำหรับปลูกป่า
  • นั่งเรือยางชมวิวสองฝั่งแม่น้ำเพชรบุรี
  • กิจกรรมหุงข้าวด้วยกระบอกไม้ไผ่
  • กิจกรรมทำอาหารจากผักกูด

โปรแกรมท่องเที่ยว 2 วัน 1 คืน

ราคา 1,490 บาท/ท่าน (ขั้นต่ำ 5 ท่าน ราคาไม่รวมค่าเดินทาง)

วันที่หนึ่ง
ช่วงสาย ทำขนมทองม้วน
ช่วงกลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน
ช่วงบ่าย ปั้นลูกกระสุนเมล็ดพันธุ์ไม้สำหรับปลูกป่า
ล่องเรือยางชมทิวทัศน์สองฝั่งแม่น้ำเพชรบุรี
เล่นน้ำ และพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สอง
ช่วงเช้า ตักบาตรเช้า และรับประทานอาหารเช้า
บอกเล่าเรื่องราวธนาคารต้นไม้ รับต้นไม้ไปปลูกป่าชุมชน ยิงหนังสติ๊กเพื่อปลูกป่า
ปั้นไข่เค็มพอกใบเตย
ช่วงสาย ชมแปลงสาธิตเกษตรอินทรีย์ และสวนผลไม้
เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชน
เดินทางกลับกรุงเทพฯ

อาหารในชุมชน

  • ยำถ้ำเสือ (ยำผักกูด)
  • น้ำพริกกะปิกุ้งสด+ผักลวกผัดสด
  • น้ำตกปลาถ้ำเสือ
Company-Outing-ชุมชนบ้านถ้ำเสือโฮมสเตย์-จังหวัดเพชรบุรี-27
Company-Outing-ชุมชนบ้านถ้ำเสือโฮมสเตย์-จังหวัดเพชรบุรี-09

สินค้า/ของที่ระลึกในชุมชน

ทองม้วนบ้านถ้ำเสือ, ไข่เค็มฟอกใบเตย

Company-Outing-ชุมชนบ้านถ้ำเสือโฮมสเตย์-จังหวัดเพชรบุรี-ของที่ระลึก5
Company-Outing-ชุมชนบ้านถ้ำเสือโฮมสเตย์-จังหวัดเพชรบุรี-ของที่ระลึก3
Company-Outing-ชุมชนบ้านถ้ำเสือโฮมสเตย์-จังหวัดเพชรบุรี-01

ผู้นำชุมชน

Company-Outing-ชุมชนบ้านถ้ำเสือโฮมสเตย์-จังหวัดเพชรบุรี-ผู้นำชุมชน-นายสุเทพ พิมพ์ศิริ.jpg

นายสุเทพ พิมพ์ศิริ
โทร : 08-2918-7774

ผู้ประสานงานชุมชน

Company-Outing-ชุมชนบ้านถ้ำเสือโฮมสเตย์-จังหวัดเพชรบุรี-นางสาวบุษยมาศ

นางสาวบุษยมาศ นันธวิสุทธิ์
โทร : 08-1130-3835

การเดินทางมาชุมชน

ที่อยู่ชุมชน : 8 หมู่ 3 ตำบลแก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 76170
Facebook : โฮมสเตย์บ้านถ้ำเสือ อำเภอแก่งกระจาน

เดินทางจากกรุงเทพฯ ถึงชุมชนระยะทาง 200 กิโลเมตร
ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit sed.

Follow us on