ตะเคียนเตี้ย

รางวัลหมู่บ้านท่องเที่ยวสำหรับจัดกิจกรรมเอาท์ติ้งยอดเยี่ยม อันดับที่ 3

ชุมชนตะเคียนเตี้ย

จังหวัดชลบุรี

ชุมชนคนรักมะพร้าวผู้ทำหน้าที่อนุรักษ์และสืบสานให้มะพร้าวคงอยู่คู่กับชุมชน และผลักดันให้เป็นแหล่งเรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยมีมะพร้าวเป็นสัญลักษณ์เชื่อมโยงทั้งหมดเข้าด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิตที่ยึดโยงกับมะพร้าว อาหารการกิน ไปจนถึงการดำเนินชีวิตของชุมชนวิถีไทยที่ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงในการดำรงชีวิต และใช้ภูมิปัญญาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวได้หลากหลาย เช่นเดียวกับรูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวในชุมชนที่น่าสนใจ และเหมาะกับการทำกิจกรรมCSR (Corporate Social Responsibility) ขององค์กร ไม่ว่าจะเป็นการปั่นรถจักรยานชมสวนมะพร้าวซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจของชุมชน การปล่อย “แตนเบียน” เพื่อช่วยกำจัดศัตรูของต้นมะพร้าวโดยไม่ต้องพึ่งสารเคมี การเยี่ยมชมข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันที่ “บ้านร้อยเสา” การชิมอาหารพื้นบ้านแบบไทยซึ่งมีรสชาติอร่อยมีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นฯลฯ

Company-Outing-ชุมชนตะเคียนเตี้ย-จังหวัดชลบุรี-01
Company-Outing-ชุมชนตะเคียนเตี้ย-จังหวัดชลบุรี-26
Company-Outing-ชุมชนตะเคียนเตี้ย-จังหวัดชลบุรี-55
Company-Outing-ชุมชนตะเคียนเตี้ย-จังหวัดชลบุรี-56

ไฮไลต์

  • เยี่ยมชมสวนป่าสาโรชกะแหวว เรียนรู้เรื่องราวน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น
  • ชิมกาแฟมะพร้าวและขนมพื้นบ้านทำจากมะพร้าว
  • เรียนรู้การทำน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นแบบภูมิปัญญาพื้นถิ่น
  • กิจกรรมการทำอาหารพื้นบ้าน
  • กิจกรรมศิลปะพื้นบ้านตัดพวงมโหตร ทำสบู่มะพร้าว
  • ปั่นจักรยานชมสวนมะพร้าว ชมวิถีมะพร้าวชาวตะเคียนเตี้ย
  • อร่อยกับเมนูอาหารพื้นถิ่นสูตรเฉพาะของชุมชน

โปรแกรมท่องเที่ยว 2 วัน 1 คืน

ราคา 1,100 บาท/ท่าน (ขั้นต่ำ 10 ท่าน ราคาไม่รวมค่าที่พักและค่าเดินทาง)

วันที่หนึ่ง
ช่วงสาย เยี่ยมชม “สวนป่าสาโรชกะแหวว” รับฟังเรื่องราวเกี่ยวกับมะพร้าว
รับประทาน “กาแฟมะพร้าว” พร้อมขนมพื้นบ้าน
เรียนรู้การทำน้ำมะพร้าวสกัดเย็น แบบภูมิปัญญาท้องถิ่น
ช่วงกลางวัน แข่งขันทำอาหารพื้นบ้าน พร้อมรับประทานอาหารกลางวัน
ช่วงบ่าย กิจกรรมต้อนรับ และชมบ้านร้อยเสา
ทำกิจกรรมศิลปะพื้นบ้าน ตัดพวงมโหตร ทำกระเป๋าผ้าพิมพ์ลายดอกไม้ ทำสบู่มะพร้าว
พักเบรกดื่มน้ำสมุนไพรและขนมไทย
วันที่สอง
ช่วงสาย ชมและฟังเรื่องราวของสวนฟ้าใสไอโกะ
กิจกรรมปั่นจักรยาน หรือ Walk Rally ชมสวนมะพร้าว
เลือกซื้อสินค้าชุมชน
เดินทางกลับกรุงเทพฯ

อาหารในชุมชน

  • แกงไก่กะลา
  • ผัดฉ่ากะลาอ่อนกุ้งสด
  • ไข่ตุ๋น
Company-Outing-ชุมชนตะเคียนเตี้ย-จังหวัดชลบุรี-40
Company-Outing-ชุมชนตะเคียนเตี้ย-จังหวัดชลบุรี-46

สินค้า/ของที่ระลึกในชุมชน

น้ำมะพร้าวสกัดเย็น, สบู่น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น, เสื้อมัดย้อม

Company-Outing-ชุมชนตะเคียนเตี้ย-จังหวัดชลบุรี-38
Company-Outing-ชุมชนตะเคียนเตี้ย-จังหวัดชลบุรี-43
Company-Outing-ชุมชนตะเคียนเตี้ย-จังหวัดชลบุรี-42

ผู้นำชุมชน

Company-Outing-ชุมชนตะเคียนเตี้ย-จังหวัดชลบุรี-ผู้นำชุมชน-คุณวันดี ประกอบธรรม.jpg

นางวันดี ประกอบธรรม
โทร : 09-8412-1712

การเดินทางมาชุมชน

ที่อยู่ชุมชน : 33 หมู่ที่ 3 ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
Facebook : ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลตะเคียนเตี้ย

เดินทางจากกรุงเทพฯ ถึงชุมชนระยะทาง 120 กิโลเมตร
ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit sed.

Follow us on