ท่าขันทอง

รางวัลหมู่บ้านท่องเที่ยวโฮมสเตย์ยอดเยี่ยม อันดับที่ 1

โฮมสเตย์บ้านท่าขันทอง

จังหวัดเชียงราย

มนตร์เสน่ห์แห่งวิถีชีวิตเหนือลำน้ำโขง กับวัฒนธรรมของผู้คนจากภาคอีสานในดินแดนล้านนา จนเกิดวิถีวัฒนธรรมแบบผสมผสานที่มากด้วยสีสัน กับกิจกรรมที่ถูกจัดการโดยชุมชนในรูปแบบการท่องเที่ยวโฮมสเตย์ ที่โดดเด่นในเรื่องของความสะอาด น้ำใจไมตรีของเจ้าบ้าน และสถานที่ที่ได้สัมผัสธรรมชาติริมฝั่งแม่น้ำโขง โดยมีกิจกรรมเสริมในชุมชนมาพร้อมกับวัฒนธรรมอีสาน
ส่งเสริมและสืบสานการละเล่นพื้นบ้าน วัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้าน

Homestay-โฮมสเตย์บ้านท่าขันทอง-จังหวัดเชียงราย-61
DCIM/108MEDIA/DJI_0372.JPG
DCIM/108MEDIA/DJI_0378.JPG
Homestay-โฮมสเตย์บ้านท่าขันทอง-จังหวัดเชียงราย-69

ไฮไลต์

 • นอนโฮมสเตย์
 • นั่งรถอีต๊อกชมวิถีชีวิตในหมู่บ้านริมแม่น้ำโขง
 • ขี่จักรยานชมสวนผลไม้ แปลงเกษตรมัลเบอร์รี ถั่วดาวอินคา สวนเสาวรส
 • นั่งเรือชมทิวทัศน์แม่น้ำโขง สัมผัสวิถีชีวิตของชาวประมงน้ำจืดของฝั่งไทยและฝั่งลาว
 • สปาเท้าบนหาดหิน
 • เก็บไก (สาหร่ายชนิดหนึ่งที่มีมากในแม่น้ำโขง ช่วงเดือน ก.พ.-เม.ย. ของทุกปี) มาทำอาหารพื้นบ้าน
 • เวิร์กชอปการแปรรูปผลผลิตชาถั่วดาวอินคาและแยมมัลเบอร์รี
 • พิธีบายศรีสู่ขวัญ

โปรแกรมท่องเที่ยว 2 วัน 1 คืน

ราคา 2,500 บาท/ท่าน (ราคาไม่รวมค่าเดินทาง)

วันที่หนึ่ง
ช่วงบ่าย แนะนำชุมชน สู่ความเป็น“อีสานล้านนาท่าขันทอง”
นั่งรถอีต๊อกไปทอผ้าลายตาหม่อง
ชมสวนเกษตรผสมผสาน เก็บเสาวรสมาทำอาหาร
กิจกรรมโม่ข้าวกล้อง และทำแกงแคข้าวกล้อง
ชมสวนดาวอินคา ชิมเมี่ยงคำดาวอินคา
ล่องเรือแม่น้ำโขง ตามรอยนครโบราณสุวรรณโคมคำ
ชมพระอาทิตย์ตก กินหมูปิ้งตาปัน ชิมยาดองลอกคราบ
พิธีแห่ขันโตกบูชาพญาขันข้าว พิธีบายศรีสู่ขวัญ
ช่วงเย็น รับประทานอาหารเย็นแบบขันโตก
ชมการแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้าน
วันที่สอง
ช่วงเช้า ตักบาตรหน้าบ้านพัก และรับประทานอาหารเช้า
เล่นสไลเดอร์โคลน อบสมุนไพร
ช่วงกลางวัน กิจกรรมทำอาหารถิ่น
ช่วงบ่าย เดินทางกลับกรุงเทพฯ

อาหารในชุมชน

 • เมี่ยงดาวอินคา
 • หมูปิ้งตาปัน
 • แจ่วหลิม
Homestay-โฮมสเตย์บ้านท่าขันทอง-จังหวัดเชียงราย-17
Homestay-โฮมสเตย์บ้านท่าขันทอง-จังหวัดเชียงราย-16

สินค้า/ของที่ระลึกในชุมชน

เสื้อขันทอง, ดาวอินคา

Homestay-โฮมสเตย์บ้านท่าขันทอง-จังหวัดเชียงราย-43
Homestay-โฮมสเตย์บ้านท่าขันทอง-จังหวัดเชียงราย-57
Homestay-โฮมสเตย์บ้านท่าขันทอง-จังหวัดเชียงราย-51

โฮมสเตย์ชุมชน

Homestay-โฮมสเตย์บ้านท่าขันทอง-จังหวัดเชียงราย-52
Homestay-โฮมสเตย์บ้านท่าขันทอง-จังหวัดเชียงราย (11)
Homestay-โฮมสเตย์บ้านท่าขันทอง-จังหวัดเชียงราย-56
Homestay-โฮมสเตย์บ้านท่าขันทอง-จังหวัดเชียงราย-04
Homestay-โฮมสเตย์บ้านท่าขันทอง-จังหวัดเชียงราย-05

ผู้นำชุมชน

Homestay-โฮมสเตย์บ้านท่าขันทอง-จังหวัดเชียงราย-นายเสถียร บุญปก

นายเสถียร บุญปก
โทร : 06-2793-5932

ผู้ประสานงานชุมชน

Homestay-โฮมสเตย์บ้านท่าขันทอง-จังหวัดเชียงราย-นายเศรษฐศักดิ์ พรหมมา

นายเศรษฐศักดิ์ พรหมมา
โทร : 06-2793-5932

การเดินทางมาชุมชน

ที่อยู่ชุมชน : 223 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57150
Facebook : โฮมสเตย์บ้านท่าขันทอง การท่องเที่ยวโดยชุมชน ต.บ้านแซว

เดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวง ถึงชุมชนระยะทาง 58 กิโลเมตร
ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 54 นาที

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit sed.

Follow us on