บ่อหินฟาร์ม

รางวัลหมู่บ้านท่องเที่ยวโฮมสเตย์ยอดเยี่ยม อันดับที่ 3

บ่อหินฟาร์มสเตย์ วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงปลากระชังบ้านพรุจูด

จังหวัดตรัง

โฮมสเตย์ที่เกิดขึ้นจากการรวมตัวของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงปลากระชัง พัฒนาพื้นที่ภายหลังการประสบภัยพิบัติสึนามิเมื่อ พ.ศ. 2547 จนกลายเป็นรูปแบบโฮมสเตย์ปากคลองสิเกา หากได้หลับตาลงในเรือนพักที่เปิดโล่งหันหน้าสู่ชายคลองที่เรียงรายด้วยกระชังนับร้อย นั่นคือบรรยากาศของโฮมสเตย์เหนืออ่าวสิเกาที่ไม่เหมือนใคร และสามารถเชื่อมโยงเรื่องราวแห่งวิถีชาวประมงพื้นบ้าน พาไปสัมผัสและเข้าใจในระบบนิเวศชายฝั่ง จากที่ลุ่มต่ำปากคลองสิเกา สู่ป่าชายเลน และเวิ้งอ่าวสีมรกตในทะเลเปิด ทุกเรื่องราวความน่าสนใจของชุมชนแห่งนี้ล้วนเชื่อมโยงถึงกันได้ด้วยอาหารทะเลสด ๆ ปรุงรสชาติท้องถิ่นแท้ ๆ ที่วางเสิร์ฟอยู่ตรงหน้านั่นเอง

Homestay-บ่อหินฟาร์มสเตย์วิสาหกิจชุมชน เลี้ยงปลากระชังบ้านพรุจูด-จังหวัดตรัง-02
Homestay-บ่อหินฟาร์มสเตย์วิสาหกิจชุมชน เลี้ยงปลากระชังบ้านพรุจูด-จังหวัดตรัง-28
Homestay-บ่อหินฟาร์มสเตย์วิสาหกิจชุมชน เลี้ยงปลากระชังบ้านพรุจูด-จังหวัดตรัง-07
Homestay-บ่อหินฟาร์มสเตย์วิสาหกิจชุมชน เลี้ยงปลากระชังบ้านพรุจูด-จังหวัดตรัง-11

ไฮไลต์

 • นั่งเรือชมธรรมชาติของประมงป่าชายเลนในคลองสิเกา
 • แช่เท้าสปาโคลน ที่บ่อน้ำพุร้อนน้ำเค็ม ริมหาดโคลน
 • ดำน้ำดูปะการัง
 • ศึกษาเรียนรู้กิจกรรมการเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง และการแปรรูปอาหารทะเล กลุ่มปลาเค็มกางมุ้ง
 • นอนโฮมสเตย์ ศึกษาวิถีชีวิตประมงชายฝั่ง
 • ปลูกหญ้าทะเล และปลูกป่าชายเลน
 • เรียนรู้การจักสานเส้นใยจากต้นเตยปาหนัน

โปรแกรมท่องเที่ยว 2 วัน 1 คืน

ราคา 1,000 บาท/ท่าน (ขั้นต่ำ 2 ท่าน ราคาไม่รวมค่าเดินทาง)

วันที่หนึ่ง
ช่วงบ่าย พบกัน ณ ที่ทำการชุมชนท่องเที่ยวบ่อหินฟาร์มสเตย์
ล่องเรือชมระบบนิเวศป่าชายเลนในคลองสิเกา
แช่เท้า สปาโคลนที่บ่อน้ำพุร้อนน้ำเค็มริมหาดโคลน
แวะเวิ้งอ่าวบุญคง และขึ้นหาดเกาะหลอหลอ
ชมพระอาทิตย์ตกที่หาดเก็บตะวัน
ช่วงเย็น รับประทานอาหารเย็น เมนูอาหารทะเลสดจากกระชัง
วันที่สอง
ช่วงเช้า ชมพระอาทิตย์ขึ้นเหนืออ่าวสิเกา
ชมวิถีชุมชน การแปรรูปอาหารทะเล ที่กลุ่มปลาเค็มกางมุ้ง
เรียนรู้การจักสานด้วยเส้นใยจากต้นเตยปาหนัน
เรียนรู้การทำผ้าบาติก ที่กลุ่มบาติก
ช่วงสาย เดินทางกลับกรุงเทพฯ

อาหารในชุมชน

 • อาหารประจำชุมชน
 • แกงส้มปลากะพง
 • ปลาเก๋านึ่งซีอิ้ว
 • ปลาเค็มกางมุ้งทอด
Homestay-บ่อหินฟาร์มสเตย์วิสาหกิจชุมชน เลี้ยงปลากระชังบ้านพรุจูด-จังหวัดตรัง-26
Homestay-บ่อหินฟาร์มสเตย์วิสาหกิจชุมชน เลี้ยงปลากระชังบ้านพรุจูด-จังหวัดตรัง-25

สินค้า/ของที่ระลึกในชุมชน

ปลาเค็มกางมุ้ง

Homestay-บ่อหินฟาร์มสเตย์วิสาหกิจชุมชน เลี้ยงปลากระชังบ้านพรุจูด-จังหวัดตรัง-48
Homestay-บ่อหินฟาร์มสเตย์วิสาหกิจชุมชน เลี้ยงปลากระชังบ้านพรุจูด-จังหวัดตรัง-46
Homestay-บ่อหินฟาร์มสเตย์วิสาหกิจชุมชน เลี้ยงปลากระชังบ้านพรุจูด-จังหวัดตรัง-47

โฮมสเตย์ชุมชน

Processed with VSCO with j2 preset
Processed with VSCO with j2 preset
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Processed with VSCO with j2 preset

ผู้นำชุมชน

Homestay-บ่อหินฟาร์มสเตย์วิสาหกิจชุมชน-เลี้ยงปลากระชังบ้านพรุจูด-จังหวัดตรัง-ผู้นำชุมชน

คุณบรรจง นฤพรเมธี
โทร : 08-1892-7440

การเดินทางมาชุมชน

ที่อยู่ชุมชน : 145/1 หมู่ที่ 2 ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 92150
Facebook : บ่อหินฟาร์มสเตย์วิสาหกิจชุมชน เลี้ยงปลากระชังบ้านพรุจูด Bohinfarmstay

เดินทางจากสนามบินตรัง ถึงชุมชนระยะทาง 35 กิโลเมตร
ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 40 นาที

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit sed.

Follow us on