แม่กำปอง

รางวัลหมู่บ้านท่องเที่ยวโฮมสเตย์ยอดเยี่ยม อันดับที่ 2

หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านแม่กำปอง

จังหวัดเชียงใหม่

หนึ่งในหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แบบยั่งยืนที่ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาและผืนป่าธรรมชาติ สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,300 เมตร ที่นี่จึงมีอากาศหนาวเย็นตลอดปี และเป็นหมู่บ้านเก่าแก่อายุกว่า 100 ปี ที่ชาวบ้านอาศัยอยู่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างเหมาะสม สภาพป่ายังคงอุดมสมบูรณ์ โดยมีอาชีพปลูกเมี่ยง ทำสวน ปลูกกาแฟ และพัฒนาสู่รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้วยกิจกรรมการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ สัมผัสวิถีชีวิต ชมธรรมชาติสวยงามอย่างใกล้ชิด ชาวบ้านอยู่ด้วยกันแบบเรียบง่าย บ้านเรือนส่วนใหญ่ล้วนเป็นบ้านไม้สะอาดเรียบร้อย จัดที่หลับที่นอนให้แก่ผู้มาเยือนได้พักผ่อนอย่างสบาย แต่ก็ไม่ทิ้งวิถีชีวิตของชาวบ้าน

Homestay-หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านแม่กำปอง-จังหวัดเชียงใหม่-27
Homestay-หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านแม่กำปอง-จังหวัดเชียงใหม่-41
Homestay-หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านแม่กำปอง-จังหวัดเชียงใหม่-11
Homestay-หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านแม่กำปอง-จังหวัดเชียงใหม่-17

ไฮไลต์

 • นอนโฮมสเตย์
 • สำรวจเส้นทางธรรมชาติน้ำตกแม่กำปอง ชมความหลากหลายของนกหลายสายพันธุ์
 • ทำกิจกรรมหมอนสมุนไพรใบชา
 • เที่ยวชมตลาดสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน (ถนนคนเดิน)
 • ชมเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ไร่ชา กาแฟ น้ำตก
 • ศึกษาการเรียนรู้การเก็บเมี่ยง/การจักสาน
 • เที่ยวแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน อาทิ วัดคันธาพฤกษาแม่กำปอง ไหว้พระพระอุโบสถกลางน้ำ พิพิธภัณฑ์เมี่ยง
 • พิธีบายศรีสู่ขวัญและชมการแสดงพื้นเมืองสะล้อ ซอ ซึง

โปรแกรมท่องเที่ยว 2 วัน 1 คืน

ราคา 2,400 บาท/ท่าน (ราคาไม่รวมค่าเดินทาง)

วันที่หนึ่ง
ช่วงเช้า ชมวัดคันธาพฤกษาแม่กำปอง ตามรอยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ชมพระในพระอุโบสถกลางน้ำ
ชมพิพิธภัณฑ์เมี่ยง กิจกรรมทำหมอนสมุนไพรใบชา
เที่ยวชมตลาดสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน (ถนนคนเดิน)
ช่วงบ่าย เที่ยวชมเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ไร่ชา/กาแฟ/น้ำตก/ตาน้ำ/ต้นไม้ป่าที่ใหญ่ที่สุดในตำบล
ชมและศึกษาเรียนรู้การเก็บเมี่ยงและการจักสาน
ช่วงเย็น กิจกรรมตอนเย็นพิธีการต้อนรับ ทำพิธีบายศรีสู่ขวัญ
ชมการแสดงดนตรีพื้นเมือง สะล้อ ซอ ซึง และการแสดงฟ้อนรำของเยาวชน
รับประทานอาหารเย็นแบบขันโตก
วันที่สอง
ช่วงเช้า ทำบุญตักบาตร
เที่ยวชมทัศนียภาพจุดชมวิวทิวทัศน์ กิ่วฝิ่น
ชมและศึกษาเรียนรู้ประวัติที่มาของกาแฟและการแปรรูป
ช่วงบ่าย กิจกรรมเพื่อสุขภาพ การนวดแผนไทย อบสมุนไพร ย่างแคร่สมุนไพร
เดินทางกลับกรุงเทพฯ

อาหารในชุมชน

 • ยำใบเมี่ยง
 • ไข่ป่าม
 • น้ำพริกอ่อง
Homestay-หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านแม่กำปอง-จังหวัดเชียงใหม่-ยำใบเมี่ยง.jpg-3
Homestay-หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านแม่กำปอง-จังหวัดเชียงใหม่-น้ำพริกอ่อง.jpg-3

สินค้า/ของที่ระลึกในชุมชน

หม่อนใบชาบ้านแม่กำปอง, กาแฟบ้านแม่กำปอง

Homestay-หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านแม่กำปอง-จังหวัดเชียงใหม่-37
Homestay-หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านแม่กำปอง-จังหวัดเชียงใหม่-ของที่ระลึก1
Homestay-หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านแม่กำปอง-จังหวัดเชียงใหม่-ของที่ระลึก2

โฮมสเตย์ชุมชน

Homestay-หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านแม่กำปอง-จังหวัดเชียงใหม่-52
Homestay-หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านแม่กำปอง-จังหวัดเชียงใหม่-53
Homestay-หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านแม่กำปอง-จังหวัดเชียงใหม่-50
Homestay-หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านแม่กำปอง-จังหวัดเชียงใหม่-55
Homestay-หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านแม่กำปอง-จังหวัดเชียงใหม่-51

ผู้ประสานงานชุมชน

Homestay-ผู้นำชุมชนแม่กำปอง-3

นายธีรเมศร์ ขจรพัฒนภิรมย์
โทร : 09-6919-6725

การเดินทางมาชุมชน

ที่อยู่ชุมชน : 78/1 หมู่ที่ 3 บ้านแม่กำปอง ตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 50130
Facebook : CBT Mae Kampong

การเดินทางจากสนามบินเชียงใหม่ ถึงชุมชนระยะทาง 55 กิโลเมตร
ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 45 นาที

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit sed.

Follow us on