ล่องแก่งเขาหลัก

รางวัลหมู่บ้านท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบยอดเยี่ยม อันดับที่ 3

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนล่องแก่งบ้านเขาหลัก

จังหวัดตรัง

หนึ่งในหมู่บ้านต้นแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในป่าอนุรักษ์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่นี่ยังเป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ด้วยต้นทุนทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ทั้งน้ำและป่าไม้ และได้นำมาต่อยอดสู่การท่องเที่ยวด้วยการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนได้อย่างมีคุณภาพ นักท่องเที่ยวสามารถทำกิจกรรมแนวผจญภัยท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงาม ทั้งป่าไม้และโขดหิน สร้างความประทับใจด้วยทัศนียภาพสองฝั่งคลองแวดล้อมด้วยสวนผลไม้ สวนยาง สวนปาล์ม และร่มรื่นด้วยต้นไม้ริมคลอง อีกทั้งบางช่วงบางตอนริมคลองเป็นโขดหินน้อยใหญ่ เสมือนพายเรือผ่านช่องเขาหินตลอดเส้นทางการล่องแก่งตามลำน้ำกว่า 4 กิโลเมตร ด้วยระดับน้ำไม่ลึกและกระแสน้ำไม่แรงเกินไป จึงเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัย

Responsible-Tourism-กลุ่มวิสาหกิจชุมชนล่องแก่งบ้านเขาหลัก-จังหวัดตรัง-15
Responsible-Tourism-กลุ่มวิสาหกิจชุมชนล่องแก่งบ้านเขาหลัก-จังหวัดตรัง-49
Responsible-Tourism-กลุ่มวิสาหกิจชุมชนล่องแก่งบ้านเขาหลัก-จังหวัดตรัง-41
Responsible-Tourism-กลุ่มวิสาหกิจชุมชนล่องแก่งบ้านเขาหลัก-จังหวัดตรัง-14

ไฮไลต์

  • กิจกรรมล่องแก่งจากต้นน้ำป่าเขาหลักสู่แม่น้ำตรัง
  • พายเรือคายัก
  • เยี่ยมชมกลุ่มเลี้ยงแพะ เลี้ยงไก่ดำ กลุ่มกล้วยหินฉาบ
  • บวชป่าและชมป่าต้นน้ำ
  • ชมถ้ำน้ำทะลุที่มีหินงอกหินย้อยสวยงาม

โปรแกรมท่องเที่ยว 2 วัน 1 คืน

ราคา 1,250 บาท/ท่าน (ขั้นต่ำ 3 ท่าน ราคาไม่รวมค่าเดินทาง)

วันที่หนึ่ง
ช่วงสาย เยี่ยมชมวัดภูเขาทอง ชมพระนอนทรงเทริดมโนราห์องค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย อายุกว่าพันปี
เข้าที่พักตามอัธยาศัย
ช่วงกลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านเขาหลัก
ช่วงบ่าย เยี่ยมชมกลุ่มกล้วยหินฉาบ
กิจกรรมล่องแก่ง
เยี่ยมชมกลุ่มเลี้ยงแพะ และกลุ่มเลี้ยงไก่ดำ
ช่วงเย็น รับประทานอาหารเย็น
วันที่สอง
ช่วงเช้า รับประทานอาหารเช้า
กิจกรรมบวชป่าและชมป่าต้นน้ำ
เข้าชมถ้ำน้ำทะลุ ชมหินงอก หินย้อยที่สวยงาม
ช่วงบ่าย รับประทานอาหารกลางวันในป่า
เดินทางกลับกรุงเทพฯ

อาหารในชุมชน

  • กาในฝูงหงส์
  • แกงเลียงน้ำทะลุ
  • มัจฉาศิลาทอดกรอบ
  • คัทลีลงสรงค์
Responsible-Tourism-กลุ่มวิสาหกิจชุมชนล่องแก่งบ้านเขาหลัก-จังหวัดตรัง-31
Responsible-Tourism-กลุ่มวิสาหกิจชุมชนล่องแก่งบ้านเขาหลัก-จังหวัดตรัง-02

สินค้า/ของที่ระลึกในชุมชน

กล้วยหินฉาบ, ขนมทองม้วน, เสื้อล่องแก่งบ้านเขาหลัก

Responsible-Tourism-กลุ่มวิสาหกิจชุมชนล่องแก่งบ้านเขาหลัก-จังหวัดตรัง-07
Responsible-Tourism-กลุ่มวิสาหกิจชุมชนล่องแก่งบ้านเขาหลัก-จังหวัดตรัง-ของที่ระลึก-ขนมทองม้วน-2
Responsible-Tourism-กลุ่มวิสาหกิจชุมชนล่องแก่งบ้านเขาหลัก-จังหวัดตรัง-ของที่ระลึก2

ผู้นำชุมชน

Responsible-Tourism-กลุ่มวิสาหกิจชุมชนล่องแก่งบ้านเขาหลัก-จังหวัดตรัง-ผู้นำชุมชน

นายสวัสดิ์ ขนนุ้ย
โทร : 08-2420-4691

การเดินทางมาชุมชน

ที่อยู่ชุมชน : 138 หมู่ที่ 7 ตำบลน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
Facebook : ล่องแก่งบ้านเขาหลัก จ.ตรัง

เดินทางจากสนามบินตรัง ถึงชุมชนระยะทาง 27 กิโลเมตร
ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 30 นาที

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit sed.

Follow us on