ทุ่งหยีเพ็ง

รางวัลหมู่บ้านท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบยอดเยี่ยม อันดับที่ 1

วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านทุ่งหยีเพ็ง

จังหวัดกระบี่

“ชุมชนสีเขียว” บนความหลากหลายของวิถีชีวิตเกาะลันตา เสน่ห์แห่งผู้คนและวัฒนธรรมชุมชนที่อยู่อาศัยหลากหลายเชื้อชาติยังคงดำเนินชีวิตภายใต้แนวคิดอนุรักษ์ทรัพยากรที่มีค่าในการหาเลี้ยงชีพ พร้อมขับเคลื่อนชุมชนชาวบ้านสร้างความเข้มแข็งด้านการอนุรักษ์พื้นที่สีเขียว รักษาทรัพยากรธรรมชาติสู่ความยั่งยืน จนนำไปสู่การต่อยอดการท่องเที่ยวโดยชุมชนและเพื่อชุมชน สร้างรูปแบบกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้มีส่วนสร้างสิ่งดี ๆ คืนสู่ธรรมชาติ

Responsible-Tourism-วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านทุ่งหยีเพ็ง-จังหวัดกระบี่-29
Responsible-Tourism-วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านทุ่งหยีเพ็ง-จังหวัดกระบี่-40
Responsible-Tourism-วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านทุ่งหยีเพ็ง-จังหวัดกระบี่-08
Responsible-Tourism-วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านทุ่งหยีเพ็ง-จังหวัดกระบี่-26

ไฮไลต์

  • ล่องเรือแจวโบราณพื้นเมือง อาบอรุณ บนเกาะลันตา
  • ชมป่าโกงกางผืนป่าชุมชน
  • พายเรือคายัก
  • ปลูกหญ้าทะเล ปลูกป่า
  • ชมวิถีชีวิตชุมชน ชมตลาดเที่ยงวันบ้านบวก
  • ชิมชาพื้นเมือง และทำอาหารพื้นเมือง

โปรแกรมท่องเที่ยว 2 วัน 1 คืน

ราคา 2,750 บาท/ท่าน (ขั้นต่ำ 2 ท่าน ราคาไม่รวมค่าเดินทาง)

วันที่หนึ่ง
ช่วงเย็น ชมบรรยากาศชายหาดเกาะลันตายามเย็น ชมพระอาทิตย์ลาลับขอบฟ้า
รับประทานอาหารเย็นสไตล์พื้นเมืองในบรรยากาศชุมชนบนเกาะ
พูดคุยแลกเปลี่ยนบอกเล่าเรื่องราวชุมชน ความคิด ความฝัน และการเดินทาง
วันที่สอง
ช่วงเช้า ออกเดินทางล่องเรือแจวพื้นเมืองกับทริป “อาบอรุณ” ชมแสงแรกแห่งเกาะลันตา พร้อมรับฟังเรื่องราวปรัชญาแห่งเรือแจว
รับประทานอาหารเช้าบนเรือแจว ล่องเรือกลับเข้าชมผืนป่าชุมชน ที่ชุมชนปกป้องดูแล ฟังเสียงพงไพร ใต้ร่มเงาไม้
ช่วงสาย เยี่ยมชมการรวมกลุ่ม “บ้านบวก” กับแนวคิดการปรับตัวสู้วิกฤตโควิด / สปาเท้าที่โฮมสปา / สัมผัสตลาดเที่ยงวันบ้านบวก ชิมชาพื้นเมือง และร่วมทำอาหารพื้นเมือง ขนมพื้นบ้าน และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
ช่วงบ่าย รับฟังแนวคิดบ้านบวก กับการจัดการเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และการพึ่งพากันเองในชุมชน
เดินทางกลับกรุงเทพฯ

อาหารในชุมชน

  • ข้าวน้ำพริกปลาแดดเดียว
  • แกงเลียงยอดลำเพ็ง
  • ของหวาน ข้าวเหนียวสองดัง
Responsible-Tourism-วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านทุ่งหยีเพ็ง-จังหวัดกระบี่-16
Responsible-Tourism-วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านทุ่งหยีเพ็ง-จังหวัดกระบี่-04

สินค้า/ของที่ระลึกในชุมชน

ชาลำเพ็ง, ปลากระบอกแดดเดียว, กะปิกุ้งแท้เกาะลันตา

Responsible-Tourism-วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านทุ่งหยีเพ็ง-จังหวัดกระบี่-45
Responsible-Tourism-ทุ่งหยีเพ็ง
Responsible-Tourism-ทุ่งหยีเพ็ง3

ผู้นำชุมชน

Responsible-Tourism-ทุ่งหยีเพ็ง2

นายนราธร หงส์ทอง
โทร : 08-9590-9173

การเดินทางมาชุมชน

ที่อยู่ชุมชน : 19 หมู่ที่ 4 ตำบลศาลาด่าน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 81150
Facebook : ทุ่งหยีเพ็ง Cbt. ท่องเที่ยวโดยชุมชน บ้านทุ่งหยีเพ็ง เกาะลันตา จังหวัดกระบี่

เดินทางจากสนามบินกระบี่ ถึงชุมชนระยะทาง 80 กิโลเมตร
ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 45 นาที

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit sed.

Follow us on