สรรพยา

รางวัลหมู่บ้านท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบยอดเยี่ยม อันดับที่ 2

ชุมชนตลาดโรงพักเก่าสรรพยา

จังหวัดชัยนาท

เที่ยวข้ามกาลเวลา พาชิมอาหารถิ่น สัมผัสความน่ารักของชุมชนเล็ก ๆ ที่มีบ้านเรือนเก่าแก่อนุรักษ์เป็นอาคารไม้สวยงามย้อนยุคสู่ชุมชนตลาดโรงพักเก่าสรรพยา ชุมชนเก่าแก่ริมน้ำเจ้าพระยาที่สามารถสร้างความสุขในการท่องเที่ยวได้อย่างสนุก และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยแนวคิดรักษ์โลก รักธรรมชาติ เปิด “ตลาดกรีนดี” Night Market จำหน่ายสินค้า อาหาร ขนมโบราณ และพืชผลทางการเกษตรแบบปลอดสารพิษ เป็นเขตปลอดภาชนะโฟม 100% เลือกวัสดุธรรมชาติที่สามารถทดแทนได้มาใช้บรรจุอาหารแทน เช่น กระบอกไม้ไผ่ กะลา ใบตอง เป็นต้น พร้อมรณรงค์ให้พ่อค้าแม่ขาย และนักท่องเที่ยวสวมใส่ชุดไทย มาเดินเที่ยว ถ่ายรูปกับโรงพักเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย อายุ 118 ปี

Responsible Tourism - ชุมชนตลาดโรงพักเก่าสรรพยา จังหวัดชัยนาท-23
Responsible Tourism - ชุมชนตลาดโรงพักเก่าสรรพยา จังหวัดชัยนาท-32
Responsible Tourism - ชุมชนตลาดโรงพักเก่าสรรพยา จังหวัดชัยนาท-18
Responsible Tourism - ชุมชนตลาดโรงพักเก่าสรรพยา จังหวัดชัยนาท-29

ไฮไลต์

  • เที่ยวตลาดโรงพักเก่าสรรพยา ตลาดกรีนดี ตลาดปลอดโฟม 100%
  • ชมอาคารโรงพักเก่า สมัยรัชกาลที่ 5 (อายุ 118 ปี) เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย
  • ชมภาพสตรีตอาร์ต วิถีชีวิตชุมชนในอดีต
  • สนุกกับฐานเรียนรู้การทำขนมหน้างากุยหลี ของฝากขึ้นชื่อเมืองสรรพยา
  • ชมฐานเรียนรู้ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวาสู่งานจักสาน กลุ่มหัตถกรรมผักตบชวาบ้านอ้อย
  • สนุกกับการทำอาหาร อาทิ ข้าวเกรียบลอยน้ำสูตรโบราณ อาหารพื้นถิ่นตามฤดูกาล เป็นต้น

โปรแกรมท่องเที่ยว 2 วัน 1 คืน

ราคา 2,500 บาท/ท่าน (ราคาไม่รวมค่าที่พักและค่าเดินทาง)

วันที่หนึ่ง
ช่วงสาย กราบสักการะขอพรหลวงปู่เฟื่อง และสักการะพระพุทธรูปปางกราบพระบรมศพที่วิหารน้อย พร้อมชมความสวยงามของพระฉาย และกราบขอพรหลวงพ่อพุทธสำเร็จ ณ วัดสรรพยาวัฒนาราม
เดินชมชุมชนย่านตลาดเก่าสรรพยา
เดินชมอาคารโรงพักเก่า สมัยรัชกาลที่ 5 อายุร้อยกว่าปี
ชมภาพสตรีตอาร์ตวิถีชีวิตชุมชนสมัยอดีต
เรียนรู้การทำขนมหน้างากุยหลี สูตรดั้งเดิมมาจากเมืองแต้จิ๋ว ของฝากขึ้นชื่อเมืองสรรพยา
ช่วงกลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน
ช่วงบ่าย เรียนรู้การเปลี่ยนผักตบชวาเป็นเครื่องจักสาน ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา จากกลุ่มหัตถกรรมผักตบชวาบ้านอ้อย
เรียนรู้การทำ “ข้าวเกรียบลอยน้ำสูตรโบราณ” หรือข้าวเกรียบอ่อนงาดำ
เรียนรู้การทำอาหารพื้นถิ่น (ตามฤดูกาล) โดยแม่ครัวชุมชน
เรียนรู้แนวทางการเป็นตลาดกรีนดี ตลาดปลอดโฟมและพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง
ช่วงเย็น รับประทานอาหารเย็น
วันที่สอง
ช่วงเช้า รับประทานอาหารเช้า
เยี่ยมชม “ชุมชนวัฒนธรรมการทอผ้าพื้นเมืองลาวเวียง บ้านเนินขาม”
ช่วงบ่าย รับประทานอาหารกลางวัน อาหารพื้นถิ่นที่บ้านเนินขาม
เดินทางกลับกรุงเทพฯ

อาหารในชุมชน

  • ต้มปลาร้าหัวตาล
  • แกงบอน
  • ฉู่ฉี่ปลาสังกะวาด
  • ลาบปลาร้า
Responsible Tourism - ชุมชนตลาดโรงพักเก่าสรรพยา จังหวัดชัยนาท-ฉู่ฉี่ปลาสังกะวาด.jpg
Responsible Tourism - ชุมชนตลาดโรงพักเก่าสรรพยา จังหวัดชัยนาท-ลาบปลาร้า.jpg

สินค้า/ของที่ระลึกในชุมชน

ข้าวเกรียบลอยน้ำ, สมุดจดสรรพยา, หมวกสรรพยา

Responsible Tourism - ชุมชนตลาดโรงพักเก่าสรรพยา จังหวัดชัยนาท-ข้าวเกรียบลอยน้ำ.jpg
Responsible Tourism - ชุมชนตลาดโรงพักเก่าสรรพยา จังหวัดชัยนาท-ของที่ระลึก2
Responsible Tourism - ชุมชนตลาดโรงพักเก่าสรรพยา จังหวัดชัยนาท-ของที่ระลึก4

ผู้นำชุมชน

Responsible Tourism - ชุมชนตลาดโรงพักเก่าสรรพยา จังหวัดชัยนาท-ผู้นำชุมชน-นางเง็กลั้ง จันทรวรรณกูร.jpg

นางเง็กลั้ง จันทรวรรณกูร
โทร : 08-2881-2679

ผู้ประสานงานชุมชน

Responsible Tourism - ชุมชนตลาดโรงพักเก่าสรรพยา จังหวัดชัยนาท-ผู้ประสานงาน-ณัฐชยา พึ่งละออ (ข้าวตู).jpg

นางสาวณัฐชยา พึ่งละออ
โทร : 0-5649-9134

การเดินทางมาชุมชน

ที่อยู่ชุมชน : 70 หมู่ที่ 4 ตำบลสรรพยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 17150
Facebook : เทศบาลตำบลสรรพยา

เดินทางจากกรุงเทพฯ ถึงชุมชนระยะทาง 180 กิโลเมตร
ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit sed.

Follow us on