วังน้ำเขียว

Best Agro Tourism 1st Runner up

Wang Nam Khiao Agrotourism Community Enterprise

Nakorn Ratchasima

Learn about the local way of life through various agricultural attractions at Wang Nam Khiao community, including to visit combined seasonal vegetable and fruit plantations, such as: the Arabica and Robusta coffee plantations, the mulberry orchard, vineyard, and melon farm. Taste some of the local products and have fun harvesting organic vegetables. Then, enjoy cooking class with some local vegan dishes on the menu.

Agro-Tourism-วิสาหกิจชุมชนกลุ่มท่องเที่ยวเชิงเกษตรอำเภอวังน้ำเขียว-จังหวัดนครราชสีมา-29
Agro-Tourism-วิสาหกิจชุมชนกลุ่มท่องเที่ยวเชิงเกษตรอำเภอวังน้ำเขียว-จังหวัดนครราชสีมา-26
Agro-Tourism-วิสาหกิจชุมชนกลุ่มท่องเที่ยวเชิงเกษตรอำเภอวังน้ำเขียว-จังหวัดนครราชสีมา-09
Agro-Tourism-วิสาหกิจชุมชนกลุ่มท่องเที่ยวเชิงเกษตรอำเภอวังน้ำเขียว-จังหวัดนครราชสีมา-14

Highlights

  • Visit Baan Phra Angkarn Pineapple Orchard, the largest pineapple plantation in Nakorn Ratchasima.
  • Learn how organic melons are grown at Rakjung Melon Farm in Wang Nam Khiao.
  • Ride a convertible to harvest organic vegetables at D-HOPE Community’s plantation in Thai Pattana village.
  • Enjoy a cooking class with some local vegan dishes on the menu.
  • Visit the largest mushroom house in the Northeast of Thailand at Wang Nam Khiao Farm.
  • Board a tram and ride through the combined vegetable farm, vineyard, and Arabica/Robusta coffee plantations at Fah Pratan Farm.
  • Collect fresh mulberries and learn how vanilla trees are planted at Suan Mae Mon.

2-Days-1-Night Itinerary

Price 2,300 Baht/Person
(minimum 20 persons, excluding transportation)

Day 1
Late Morning Meet at De Wag Hip Homestay.
Noon Have lunch with provided menu, rice noodles with mushroom curry and grilled glutinous rice wrapped in banana leaf.
Afternoon Visit Baan Phra Angkarn Bromeliad Orchard, the largest bromeliad plantation in Nakorn Ratchasima.
Visit Wang Nam Khiao’s melon farm and see how organic melons are grown. Shop for both fresh and processed melon products at Rakjung Melon Farm in Wang Nam Khiao.
Visit D-HOPE Tourism Community in Thai Pattana village. Ride a convertible to harvest organic vegetables from the community’s plantation. These will then be put to good use in a cooking class, where you’ll learn to cook some local vegan dishes.
Evening Vegan dinner.
Day 2
Morning Morning almsgiving for good luck at Huay Krabok reservoir.
Enjoy a breakfast of Wang Nam Khiao’s special mushroom porridge and signature traditional dishes.
Late morning Visit Mae Nui’s fermented mushroom sausage factory.
Noon Learn the largest mushroom house in Northeast Thailand at Wang Nam Khiao Farm. Shop for some of their products.
Visit Fah Pratan Farm. Board a tram and ride through the combined vegetable farm, vineyard, and Arabica/Robusta coffee plantations.
Afternoon Visit Suan Mae Mon and see the mulberry plantation. Learn how vanilla trees are planted.
Lunch.
Return to Bangkok.

Food at the community

  • ‘Larb Hed’ spicy mushroom salad
  • Spicy banana blossom and mushroom salad
  • Steam mushroom in curry paste wrapped in banana leaves
Agro-Tourism-วิสาหกิจชุมชนกลุ่มท่องเที่ยวเชิงเกษตรอำเภอวังน้ำเขียว1
Agro-Tourism-วิสาหกิจชุมชนกลุ่มท่องเที่ยวเชิงเกษตรอำเภอวังน้ำเขียว2

Products/souvenirs at the community

Wang Nam Khiao melon, Wang Nam Khiao mushroom, Salad greens

Agro-Tourism-วิสาหกิจชุมชนกลุ่มท่องเที่ยวเชิงเกษตรอำเภอวังน้ำเขียว-จังหวัดนครราชสีมา-21
Agro-Tourism-วิสาหกิจชุมชนกลุ่มท่องเที่ยวเชิงเกษตรอำเภอวังน้ำเขียว-จังหวัดนครราชสีมา-ของ
Agro-Tourism-วิสาหกิจชุมชนกลุ่มท่องเที่ยวเชิงเกษตรอำเภอวังน้ำเขียว-จังหวัดนครราชสีมา

Community Leader

Agro-Tourism-วิสาหกิจชุมชนกลุ่มท่องเที่ยวเชิงเกษตรอำเภอวังน้ำเขียว4

Mr. Mongkhonsin Leenakanith
Tel. : 09-8608-6004

Local contact

Agro-Tourism-วิสาหกิจชุมชนกลุ่มท่องเที่ยวเชิงเกษตรอำเภอวังน้ำเขียว3

Miss. Kanyapat Waraapiwut
Tel. : 09-9446-0202

Getting to the Community

Address : 201 Moo 5, Tambon Wang Mi, Amphoe Wang Nam Khiao, Nakon Ratchasima 30370
Facebook : ท่องเที่ยวเชิงเกษตรอำเภอวังน้ำเขียว

The community is 240 kilometers from Bangkok, 4 hours travel time.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit sed.

Follow us on