บ่อหินฟาร์ม

Best Homestay 2nd Runner up

Bo Hin Farmstay – Floating Basket Fish Breeding Community Enterprise, Baan Pru Jood

Trang

This homestay was formed by the “floating basket fish breeding” enterprise in Trang province. The area was renovated after the 2004 Tsunami disaster and subsequently turned into a seaside homestay. In this unique homestay just next to Sikao Bay, the airy, wide-opened houses all face the canal lined with hundreds of floating baskets. Here, you can learn all about this unique fishing technique while understanding more about the coastal ecosystem that stretches from the Sikao canal basin all the way to the mangrove forest and the emerald green bay leading into the open sea. Every story here is connected through the community’s fresh seafood – which you’ll be tasting for dinner, seasoned in the traditional way.

Homestay-บ่อหินฟาร์มสเตย์วิสาหกิจชุมชน เลี้ยงปลากระชังบ้านพรุจูด-จังหวัดตรัง-02
Homestay-บ่อหินฟาร์มสเตย์วิสาหกิจชุมชน เลี้ยงปลากระชังบ้านพรุจูด-จังหวัดตรัง-28
Homestay-บ่อหินฟาร์มสเตย์วิสาหกิจชุมชน เลี้ยงปลากระชังบ้านพรุจูด-จังหวัดตรัง-07
Homestay-บ่อหินฟาร์มสเตย์วิสาหกิจชุมชน เลี้ยงปลากระชังบ้านพรุจูด-จังหวัดตรัง-11

Highlights

  • A sightseeing boat trip around Sikao canal mangrove forest.
  • Foot mud spa at the seawater hot spring next to the mud beach.
  • Snorkeling.
  • Learn about the community’s floating basket fish breeding method as well as how they process seafood with the Pla Kem Kang Moong group.
  • Homestay accommodation – immerse yourself in the fishermen’s way of life.
  • Plant seagrass and mangrove trees.
  • Learn how to weave using thatch screw pine threads.

2-Days-1-Night Itinerary

Price 1,000 Baht/Person
(minimum 2 persons, excluding transportation)

Day 1
Afternoon Meet at Bo Hin Farmstay Office.
Enjoy a sightseeing boat trip to explore the mangrove forest ecosystem around Sikao canal. Enjoy a foot mud spa at the seawater hot spring next to the mud beach. Stop by Boonkong Bay and disembarking at Lorlor island. Enjoy a beautiful sunset at Keb Tawan beach.
Evening Indulge in a dinner of tasty seafood caught fresh from the baskets.
Day 2
Morning Enjoy sunrise over Sikao Bay.
Get to know more about the local way of life and how seafood is processed with the Pla Kem Kang Moong group.
Learn how to weave using thatch screwpine threads.
Learn how to make batik clothes with the batik group.
Late morning Return to Bangkok.

Food at the community

  • Tamarind soup with snapper
  • Steamed grouper with soy sauce
  • Fried salty fish
Homestay-บ่อหินฟาร์มสเตย์วิสาหกิจชุมชน เลี้ยงปลากระชังบ้านพรุจูด-จังหวัดตรัง-26
Homestay-บ่อหินฟาร์มสเตย์วิสาหกิจชุมชน เลี้ยงปลากระชังบ้านพรุจูด-จังหวัดตรัง-25

Products/souvenirs at the community

Salty fish

Homestay-บ่อหินฟาร์มสเตย์วิสาหกิจชุมชน เลี้ยงปลากระชังบ้านพรุจูด-จังหวัดตรัง-48
Homestay-บ่อหินฟาร์มสเตย์วิสาหกิจชุมชน เลี้ยงปลากระชังบ้านพรุจูด-จังหวัดตรัง-46
Homestay-บ่อหินฟาร์มสเตย์วิสาหกิจชุมชน เลี้ยงปลากระชังบ้านพรุจูด-จังหวัดตรัง-47

Homestay

Processed with VSCO with j2 preset
Processed with VSCO with j2 preset
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Processed with VSCO with j2 preset

Local contact

Homestay-บ่อหินฟาร์มสเตย์วิสาหกิจชุมชน-เลี้ยงปลากระชังบ้านพรุจูด-จังหวัดตรัง-ผู้นำชุมชน

Mr. Banjong Naruepormmethee
Tel. : 08-1892-7440

Getting to the Community

Address : 145/1 Moo 2, Tambon Bo Hin, Amphoe Sikao, Trang 92150
Facebook : บ่อหินฟาร์มสเตย์วิสาหกิจชุมชน เลี้ยงปลากระชังบ้านพรุจูด Bohinfarmstay

The community is 35 kilometers from Trang Airport, 40 minutes travel time.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit sed.

Follow us on