แม่กำปอง

Best Homestay 1st Runner up

Mae Kam Pong Ecotourism Village

Chiang Mai

Mae Kam Pong is one of the several sustainable ecotourism villages situated among the valleys of Chiang Mai. The weather here in Northern Thailand is pleasantly cool all year round thanks to its altitude at 1,300 meters above sea level. Living in a 100-year-old village, the locals here use the natural resources responsibly and the forest is well-conserved. They plant lahpet, work in orchards, grow coffee, and have developed an ecotourism scheme that incorporates a homestay experience where visitors can immerse themselves in the local way of life while soaking up the natural surroundings. They live a simple life in wooden houses, and other accommodation is arranged for visitors to get a feel of the traditional way of life while still enjoying some of the comforts of home.

Homestay-หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านแม่กำปอง-จังหวัดเชียงใหม่-27
Homestay-หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านแม่กำปอง-จังหวัดเชียงใหม่-41
Homestay-หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านแม่กำปอง-จังหวัดเชียงใหม่-11
Homestay-หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านแม่กำปอง-จังหวัดเชียงใหม่-17

Highlights

 • Homestay accommodation at the community.
 • Explore the Mae Kam Pong waterfall trail and admire the diversity of different birds.
 • Tea leaf herbal cushion making (activity).
 • Visit the local market (walking street).
 • Follow the nature trails, passing by tea and coffee plantations and waterfalls.
 • Learn how to collect lahpet leaves and learn about wicker products.
 • Visit local attractions such as Wat Kantha Prueksa Mae Kam Pong temple, the “church on the water”, and the lahpet museum.
 • Experience a ‘Baci’ welcome ceremony and ‘Salor Sor Sueng’ a traditional Lanna performance.

2-Days-1-Night Itinerary

Price 2,400 Baht/Person
(excluding transportation)

Day 1
Morning Visit Wat Kantha Prueksa Mae Kam Pong temple. Follow in the footsteps of King Rama 9 as you see the Buddha image in the “church on the water”.
Visit the lahpet museum and have a go at making tea leaf herbal cushions.
Visit the local market (walking street).
Afternoon Stroll along the nature trails, passing by tea and coffee plantations, waterfalls, springs and the biggest tree in the sub-district.
Learn how to collect lahpet leaves and learn about wicker products.
Evening Evening ‘Baci’ welcome ceremony.
See the traditional ‘Salor Sor Sueng’ Lanna performance and some of the children’s dance shows.
Tuck into a traditional ‘Khon Tok’ dinner.
Day 2
Morning Merit-making and almsgiving.
Head up to ‘Kiw Fin’ viewpoint.
Learn about the history of coffee and coffee processing in the region.
Afternoon Wellness activities, such as Thai massage, herbal steam and herbal steam with a bamboo daybed.
Return to Bangkok.

Food at the community

 • Burmese tea leaf salad
 • “Khai Pam” Gilled egg in banana leaf basket
 • “Nam Prik Ong” Spicy northern thai pork and tomato
Homestay-หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านแม่กำปอง-จังหวัดเชียงใหม่-ยำใบเมี่ยง.jpg-3
Homestay-หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านแม่กำปอง-จังหวัดเชียงใหม่-น้ำพริกอ่อง.jpg-3

Products/souvenirs at the community

Tea leaf pillows, Mae Kam Pong coffee

Homestay-หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านแม่กำปอง-จังหวัดเชียงใหม่-37
Homestay-หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านแม่กำปอง-จังหวัดเชียงใหม่-ของที่ระลึก1
Homestay-หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านแม่กำปอง-จังหวัดเชียงใหม่-ของที่ระลึก2

Homestay

Homestay-หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านแม่กำปอง-จังหวัดเชียงใหม่-52
Homestay-หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านแม่กำปอง-จังหวัดเชียงใหม่-53
Homestay-หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านแม่กำปอง-จังหวัดเชียงใหม่-50
Homestay-หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านแม่กำปอง-จังหวัดเชียงใหม่-55
Homestay-หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านแม่กำปอง-จังหวัดเชียงใหม่-51

Local contact

Homestay-ผู้นำชุมชนแม่กำปอง-3

Mr. Thiramet Khachonphatthanaphirom
Tel. : 09-6919-6725

Getting to the Community

Address : 78/1 Moo 3, Ban Tambon Huai Kaeo, Amphoe Mae On, Chiang Mai 50130
Facebook : CBT Mae Kampong

The community is 55 kilometers from Chiang Mai Airport, 1 hour and 45 minutes travel time.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit sed.

Follow us on