ล่องแก่งเขาหลัก

Best Responsible Tourism 2nd Runner up

Baan Khao Lak Rafting Community Enterprise

Trang

This is one of the pilot villages where the community contributes to forest conservation under Thailand’s sufficiency economy principle. It is also a sufficiency economy learning center thanks to its abundance of nature – both in terms of the water and the forest. Visitors will be impressed by the adventurous activities in the middle of beautiful nature, heading through the forest, over rocks, into fruit orchards, through rubber and palm plantations, and seeing the greenery on both sides of the canal. You can also take to the water in a kayak, floating along a 4-km route that gets rocky in some sections. The water level is not too deep and the current not too strong, making this a suitable activity for people of all ages.

Responsible-Tourism-กลุ่มวิสาหกิจชุมชนล่องแก่งบ้านเขาหลัก-จังหวัดตรัง-15
Responsible-Tourism-กลุ่มวิสาหกิจชุมชนล่องแก่งบ้านเขาหลัก-จังหวัดตรัง-49
Responsible-Tourism-กลุ่มวิสาหกิจชุมชนล่องแก่งบ้านเขาหลัก-จังหวัดตรัง-41
Responsible-Tourism-กลุ่มวิสาหกิจชุมชนล่องแก่งบ้านเขาหลัก-จังหวัดตรัง-14

Highlights

  • Raf from Khao Lak forest, down the stream into the Trang River.
  • Kayak.
  • Visit goat and black chicken breeding groups and crispy banana producers.
  • Sacred forest ceremony and a visit to the most upstream part of the forest.
  • Visit Nam Thalu Cave and admire its beautiful stalagmites and stalactites.

2-Days-1-Night Itinerary

Price 1,250 Baht/Person
(minimum 3 persons, excluding transportation)

Day 1
Late morning Visit the Golden Mountain Temple and see the largest Manorah-style reclining Buddha dating back to more than a thousand years ago.
Leisure time at the accommodation.
Noon Lunch at Baan Khao Lak’s shelter.
Afternoon Visit the crispy banana producers.
Rafting activity.
Visit the goat and black chicken breeding groups.
Evening Dinner.
Day 2
Morning Breakfast.
Sacred forest ceremony and a visit to the most upstream part of the forest.
Visit Nam Thalu Cave and admire its beautiful stalagmites and stalactites.
Afternoon Have lunch in the forest.
Return to Bangkok.

Food at the community

  • Black chicken in white banana stalk soup
  • ‘Kaeng Liang’ hot soup
  • Deep-fried fish with curcuma
  • ‘Katlee Long Song’
Responsible-Tourism-กลุ่มวิสาหกิจชุมชนล่องแก่งบ้านเขาหลัก-จังหวัดตรัง-31
Responsible-Tourism-กลุ่มวิสาหกิจชุมชนล่องแก่งบ้านเขาหลัก-จังหวัดตรัง-02

Products/souvenirs at the community

Saba banana chips, Coconut crepe, Rafting shirt from Ban Khao Lak

Responsible-Tourism-กลุ่มวิสาหกิจชุมชนล่องแก่งบ้านเขาหลัก-จังหวัดตรัง-07
Responsible-Tourism-กลุ่มวิสาหกิจชุมชนล่องแก่งบ้านเขาหลัก-จังหวัดตรัง-ของที่ระลึก-ขนมทองม้วน-2
Responsible-Tourism-กลุ่มวิสาหกิจชุมชนล่องแก่งบ้านเขาหลัก-จังหวัดตรัง-ของที่ระลึก2

Local contact

Responsible-Tourism-กลุ่มวิสาหกิจชุมชนล่องแก่งบ้านเขาหลัก-จังหวัดตรัง-ผู้นำชุมชน

Mr. Sawat Kunnui
Tel. : 08-2420-4691

Getting to the Community

Address : 138 Moo 7, Tambon Nam Phut, Amphoe Mueang Trang, Trang 92000
Facebook : ล่องแก่งบ้านเขาหลัก จ.ตรัง

The community is 27 kilometers from Trang Airport, 30 minutes travel time.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit sed.

Follow us on