ทุ่งหยีเพ็ง

The Winner of Best Responsible Tourism

Baan Tung Yee Peng Ecotourism Community Enterprise

Krabi

Visit this “green community” on the diverse Lanta island where friendly locals and cultures of different ethnicities coexist. The concept of natural resource conservation has been adopted here and the community is determined to strengthen the preservation of green space while building sustainability, resulting in community-based tourism that will benefit both the community itself and visitors who can contribute to giving back to nature.

Responsible-Tourism-วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านทุ่งหยีเพ็ง-จังหวัดกระบี่-29
Responsible-Tourism-วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านทุ่งหยีเพ็ง-จังหวัดกระบี่-40
Responsible-Tourism-วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านทุ่งหยีเพ็ง-จังหวัดกระบี่-08
Responsible-Tourism-วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านทุ่งหยีเพ็ง-จังหวัดกระบี่-26

Highlights

  • Hop on a traditional boat and see the sunrise over Lanta island.
  • Visit the communal mangrove forest protecting the coastline.
  • Kayak.
  • Plant trees and sea grass.
  • Explore the local way of life. Visit the Baan Buak lunchtime market.
  • Sip on some local tea and cook traditional Southern dishes.

2-Days-1-Night Itinerary

Price 2,750 Baht/Person
(minimum 2 persons, excluding transportation)

Day 1
Evening Enjoy the beach in the evening after you have arrived as the sun sets over the horizon.
Traditional dinner accompanied by the tranquil island vibes.
Chat with the community’s locals, learn about the history, as well as their dreams and journeys.
Day 2
Morning Start the day with a ‘sunrise bathing’ trip on a traditional paddle boat. See the first light of the day while learning about the philosophy behind the paddle boat.
Have breakfast on the boat before heading back to the community’s mangrove forest. Hear the forest sing while you chill out under the shade.
Late morning Visit “Baan Buak” group and learn about their battle with the economic impacts of the COVID-19 crisis. Have a foot mud spa session and then visit Baan Buak lunchtime market. Sip on some local tea and cook traditional Southern dishes and dessert.
Enjoy lunch together.
Afternoon Learn about the Baan Buak concepts of economic, social and environmental management, as well as self-reliance within the community.
Return to Bangkok.

Food at the community

  • Rice with sun-dried fish and chili paste
  • Hot soup with medicinal fern
  • Dessert – grilled black and white glutinous rice
Responsible-Tourism-วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านทุ่งหยีเพ็ง-จังหวัดกระบี่-16
Responsible-Tourism-วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านทุ่งหยีเพ็ง-จังหวัดกระบี่-04

Products/souvenirs at the community

Medicinal fern tea, Sun-dried mullet, Real shrimp paste from Koh Lanta

Responsible-Tourism-วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านทุ่งหยีเพ็ง-จังหวัดกระบี่-45
Responsible-Tourism-ทุ่งหยีเพ็ง
Responsible-Tourism-ทุ่งหยีเพ็ง3

Local contact

Responsible-Tourism-ทุ่งหยีเพ็ง2

Mr. Narathon Hongthong
Tel. : 08-9590-9173

Getting to the Community

Address : 19 Moo 4, Tambon Sala Dan, Amphoe Koh Lanta, Krabi 81150
Facebook : ทุ่งหยีเพ็ง Cbt. ท่องเที่ยวโดยชุมชน บ้านทุ่งหยีเพ็ง เกาะลันตา จังหวัดกระบี่

The community is 80 kilometers from Krabi Airport, 1 hour and 45 minutes travel time.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit sed.

Follow us on